Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΤΕΙ Αθήνας

Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών

Στη δύναμη της Σχολής εντάσσονται 5 Τμήματα

Σχολή Διοίκησης Οικονομίας

Στη δύναμη της Σχολής εντάσσονται 5 Τμήματα

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

Στη δύναμη της Σχολής εντάσσονται 2 Τμήματα


Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Στη δύναμη της Σχολής εντάσσονται 9 Τμήματα ειδικότητας:

 


Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

Στη δύναμη της Σχολής εντάσσονται 15 Τμήματα