Ημερίδα “Ποιότητα & Πιστοποίηση της Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ”

Οι παρουσίασεις και όλα τα χρήσιμα έγγραφα της ημερίδας βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ποιότητα & Πιστοποίηση της Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ